víziközmű
[intézményi rendszer, jogalkotás]
water utility (work)
[governance]
Definíció:

víziközmű törvény szerint olyan közcélú vízilétesítmény, amely (i) a település vagy települések közműves ivóvízellátását, az ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást vagy (ii) a közműves szennyvízelvezetés során a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Baranyai Gábor