vízilétesítmény
[intézményi rendszer, jogalkotás]
hydraulic establishment
[governance]
Definíció:

A vízgazdálkodási törvény szerint olyan mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése a víz lefolyási, áramlási viszonyainak, mennyiségének, minőségének, továbbá a medrének, partjának megváltoztatása árvízvédelmi, vízhasznosítási, monitoring, kutatási és bányászati céllal.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Baranyai Gábor