Elsőbbségi szennyező anyagok irányelv
[intézményi rendszer, jogalkotás]
Priority Substances Directive
[governance]
Definíció:

A vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról szóló 2008/105/EK irányelv a Víz Keretirányelv által leginkább veszélyesnek tekintett vegyi anyagok felszíni vizekben való jelenlétére állapít meg határértékeket.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Baranyai Gábor