Víz Keretirányelv (VKI)
[Víz Keretirányelv, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés]
Water Framework Directive (WFD)
[Water Framework Directive, RBMP]
Definíció:

Az Európai Tanács és az Európai Unió Bizottsága 2000/60/EK számú irányelve a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról; a hétköznapi gyakorlatban Víz Keretirányelv (VKI). Hatálybalépésének dátuma 2000. december 22., ettől az időponttól számítják a különböző teljesítendő határidőket. A ~ nevéből fakadóan „keretet” kíván biztosítani a Közösség édesvízzel kapcsolatos szabályozásának, lefektetve egy új vízpolitika alapjait, azzal a céllal, hogy az európai vizek „jó állapotot” érjenek el 2015-re. Ezen általános célkitűzés elemei:

Forrás:
  • Gayer 2005
Szerkesztő/szerző: Gayer József