hasznosítható vízkészlet
[hidrológia]
available supplies
[hydrology]
  • angol szinonimák:
  • utilizable water resources
  • available water resources
Definíció:

Felszíni vizeknél az alap- (természetes) készletnek a tározásból , a szenny- és használtvíz bevezetésből, stb. származó többlettel növelt és a más terület számára fenntartandó, más területre átvezetett, a mederben hagyandó vízmennyiséggel csökkentett értéke, tehát az adott területen vagy szelvényben rendelkezésre álló elméleti (számított) vízhozam.

Felszín alatti vizeknél valamely területen vagy víztartó egységből a természetes egyensúly megbontása nélkül kitermelhető vízhozam.

Forrás:
  • Stelczer, 2000; VITUKI, 1963
Szerkesztő/szerző: Varga György