„egy rossz, mind rossz” elv
[vízminőség, monitoring]
"one out all out" principle
[water quality, monitoring]
Definíció:

A Víz Keretirányelv előírja, hogy a felszíni vizek ökológiai állapotának/potenciáljának megállapításakor a „egy rossz, mind rossz” elvet kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a minősítésnél a különböző jellemzőkre végzett minősítés eredményei közül mindig a legalacsonyabb (legrosszabb) osztály besorolást kell a víztest állapota szempontjából mértékadónak tekinteni. Tehát a víztest végeredményben azt az osztálybesorolást kapja, melyet a biológiai jellemzőkre, a fizikai-kémiai jellemzőkre és a hidromorfológiai jellemzőkre külön-külön végzett minősítés, illetve az egyéb specifikus szennyezők vizsgálatára kapott eredmény közül a legrosszabb.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne

Ábrák

one out all out
Forrás: www.wfdireland.ie/.../Proposed%20Quality%20Standard...