jelentősen módosított víztest, erősen módosított víztest
[Víz Keretirányelv, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés]
heavily modified water body
[Water Framework Directive, RBMP]
Definíció:

Felszíni víztest, amely emberi tevékenység általi fizikai változások eredményeként jellegében lényegesen megváltozott, ahogy azt a tagállam a VKI II. mellékletének megfelelően kijelölte.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Gayer József

Ábrák

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág kezdete a Kvassay-zsilipnél
Forrás: Fotó: Gayer József