kilépési veszteség
[vízgépészet, energiatermelés]
outlet loss
[hydromachinery, hydropower]
Definíció:

A ~ csővezeték végénél jelentkező áramlási veszteség. A csőből c átlagsebességgel kilépő víztömeg sugárszerű áramlással jut egy nagy víztérbe, amelyben a víz áramlási sebessége (c-hez viszonyítva) kicsi. A vízsugár mozgási energiája a nagy víztérben a turbulencia és a víz belső súrlódása révén veszendőbe megy.

Nem túl egyenlőtlen kilépő sebességeloszlás esetén a vízgépes gyakorlatban a ~-re a következő erősen közelítő képletet használják:

     h'kilépési = ξkilépési c2/2g , ahol ξkilépési ≈ 1,2 . 

Az egyenlőtlen sebességeloszlású sugár mozgási energiája mindig nagyobb, mint az egyenletes sugáré, ezért: ξkilépési> 1, (áramlási veszteség).

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Fáy Árpád