vízszennyezés
[vízminőség, monitoring]
water pollution/contamination
[water quality, monitoring]
Definíció:

Az az esemény vagy folyamat, amelynek során a felszíni vagy felszínalatti vizekbe olyan anyagok és/vagy élőlények kerülnek az emberi tevékenység következtében, amelyek rontják a vízben élő vagy azt felhasználó élőlények (ember, állat, növény) szempontjából értelmezett minőségét, azaz használhatóságát. Korábban némely szakirodalmi forrás a természetes vízszennyezést külön kategóriaként jelölte meg (pl. nagy esőzések nyomán kialakuló eróziót és tápanyag bemosódást). Miután bebizonyosodott, hogy a nagy szennyezéseket okozó, egyre növekvő esőzések vagy porviharok is az ember tevékenységének folyományai, ezért célszerű ezeket a vízszennyezéseket is az ember által okozott káros folyamatnak tekinteni. A ~-nek pontszerű és nem-pontszerű forrásai vannak (ld. diffúz vízszennyezés), amelyek közül a nem-pontszerű források jelentősége korunkban (2015) drámaian megnövekedett, részben az éghajlatváltozás okozta egyre növekvő nagymértékű és intenzitású csapadékok szennyezőanyag bemosása miatt.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza