meder
[általános kifejezések]
(river) bed
[general terms]
  • angol szinonimák:
  • channel
Definíció:

A föld felszínének vízfolyást magába foglaló természetes vagy mesterséges, a többi irányhoz viszonyítva egy irányban, rendszerint nagy kiterjedésű mélyedése. Tágabb értelemben ~-nek tekinthetjük a folyóvölgynek természetes magaslatokkal vagy árvízvédelmi töltésekkel szegélyezett azon részét, melyen belül a folyó mindenkori vízhozamai - tehát a legnagyobb vízhozamai is - levonulnak. Ez az ún. nagyvízi, vagy árvízi ~, ami magába foglalja a kis- és középvízi medret; további része a hullámtér, amelyet árvízvédelmi töltés vagy magaspart zár le.

Forrás:
  • Vízgazdálkodási Lexikon, 1970
Szerkesztő/szerző: Gayer József