víziközmű-szolgáltatás
[intézményi rendszer, jogalkotás]
water utility supply
[governance]
Definíció:

víziközmű törvény szerint a közműves ivóvízellátás, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, melyeket a víziközmű-szolgáltató a felhasználó részére közszolgáltatási jogviszony keretében nyújtja.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Baranyai Gábor