Nitrát irányelv
[intézményi rendszer, jogalkotás]
Nitrates Directive
[governance]
Definíció:

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK irányelv az ún. jó mezőgazdasági gyakorlat elősegítése által, a túlzott nitrát-terhelés által érintett mezőgazdasági területek esetében pedig bizonyos kötelező intézkedések előírásával (pl. műtrágya-bevitel korlátozása) kívánja csökkenteni a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését.

Ld. még: Nitrát irányelv [vízminőség, monitoring]

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Baranyai Gábor