Települési Szennyvíz Irányelv
[intézményi rendszer, jogalkotás]
Urban Waste Water Directive
[governance]
  • magyar szinonimák:
  • szennyvíz irányelv
Definíció:

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv hatálya kiterjed valamennyi települési, valamint bizonyos élelmiszeripari tevékenységekből származó szennyvizek gyűjtésére és kezelésére. Az irányelv alapján a 2000 lakos egyenérték (LE) feletti kibocsátású települések és ezek agglomerációi szennyvizeit, valamint az érintett ipari tevékenységekből származó szennyvizeket össze kell gyűjteni és legalább másodlagos kezelésnek kell alávetni. A szennyvíz szempontból érzékeny (eutrofizálódó) víztestekbe bocsátott szennyvizet pedig tápanyag-eltávolítás alá kell vetni. A 2000 LE alatti települések szennyvizei kapcsán gondoskodni kell azok „megfelelő” (alternatív) gyűjtésről és kezelésről.

Ld. még: Települési Szennyvíz Irányelv [vízminőség, monitoring]

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Baranyai Gábor