vízjog
[intézményi rendszer, jogalkotás]
water (resources) law
[governance]
Definíció:

A hidrológiai ciklusra és az azzal közvetlenül kapcsolatos természeti környezetre vonatkozó jogszabályokat felölelő jogterület. A vízzel foglalkozó jogágak többek között

  • emberi jog (a vízhez való jog),

  • polgári jogi (víz mint tulajdon tárgya, vízszolgáltatások),

  • környezetvédelmi jog (a víz mint környezeti elem védelme, a vizekkel való gazdálkodás környezetvédelmi követelményei),

  • közigazgatási jog (a vizekkel való gazdálkodás intézményrendszere, hatósági eljárások),

  • nemzetközi jog (nemzetközi együttműködés, a határon átnyúló tavak és vízfolyások védelme és használata).

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Baranyai Gábor