vízügyi kormányzás
[intézményi rendszer, jogalkotás]
water governance
[governance]
Definíció:

Tágabb értelemben vízügyi kormányzásnak nevezzük azon politikai, társadalmi, gazdasági és közigazgatási rendszerek működését, melyek közvetlen vagy közvetlen befolyással bírnak a vizekkel való gazdálkodásra és a vízzel kapcsolatos szolgáltatásokra. Szűkebb értelemben vízügyi kormányzás alatt a vízzel kapcsolatos döntések meghozatalának, végrehajtásának és ellenőrzésének szabályait, eljárásait és gyakorlatát értjük.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Baranyai Gábor