Lindán
[vízminőség, monitoring]
Lindane
[water quality, monitoring]
Definíció:

Hexaklór-ciklohexán, közismertebb nevén lindán a klórozott szénhidrogén típusú rovarölő szerek csoportjába tartozó neurotoxin. Rákkeltő hatása és bioakkumulációs képessége miatt a jelentős környezeti kockázattal bíró anyagok között tartjuk számon, többek között a vizekre legveszélyesebbnek ítélt anyagokat tartalmazó listán is szerepel, melyekre az Európai Unió környezetminőségi határértékeket írt elő.

A lindánt 1966-1992 között a Budapesti Vegyiművek Hungária néven forgalmazta, de a Nitrokémia Ipartelepek is gyártotta L2 és L7 neveken. Mára a legtöbb ország tiltja a használatát.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne