felszíni vízminőségi monitoring
[vízminőség, monitoring]
surface water quality monitoring
[water quality, monitoring]
Definíció:

A felszíni vizek (vízfolyások és állóvizek) minősége, időbeli és térbeli változásának nyomon követésére létrehozott megfigyelő rendszer. Magyarországon 1968-tól végeznek ilyen célú méréseket. Azóta a vizsgált komponensek köre jelentően kibővült és az alap kémiai vizsgálatok mellett a Víz Keretirányelvben meghatározott biológiai vizsgálatokra is sor kerül. A rendszer magába foglalja a mérésekre kijelölt mintavételi helyeket, a mérendő paramétereket, a mintavételi és vizsgálati protokollt, valamint az adatgyűjtés és tárolás módját. A mérési eredményeket 2006-ig egy különálló informatikai rendszerben, a VM adatbázisban tárolták. 2007 után, a VKI monitoring életbe lépésével a mérési adatok az országos környezetvédelmi monitoring informatikai rendszerébe épülnek be (OKIR).

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne