fitobenton, fitobentosz
[vízminőség, monitoring]
phytobenthos
[water quality, monitoring]
Definíció:

A fitobenton (vagy az angolszáz terminológiából átvett fitobentosz) a mederfenéktől eltérő, vízzel borított aljzatokon kialakuló élőbevonat elnevezése. A fitobentoszt alkotó algák közül a bevonatban való előfordulási arányuk, aránylag könnyű meghatározhatóságuk és jól ismert ökológiájuk miatt a vizeket érő emberi hatások (elsősorban szervesanyag- és tápanyagterhelés, másodsorban hidromorfológiai változások) jelzésére a kovaalgák csoportja került kiválasztásra, mint biológiai minősítő elem.

Forrás:
  • Ács Éva és mtsai (2012): Módszertani útmutató a fitobentosz élőlénycsoport VKI szerinti gyűjtéséhez és feldolgozásához. MTA Ökológiai Kutatóközpont
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne