szennyvízbírság
[vízminőség, monitoring]
wastewater discharge penalty
[water quality, monitoring]
Definíció:

A szennyvízbírságot a befogadó víz adott térségére megállapított kibocsátási koncentráció határérték meghaladásának méretéke szerint szabják ki. Bár ez a vízminőségvédelmi módszer még vélhetően sokáig érvényben marad, tudományos szempontból több okból is hibásnak ítélhető megoldás. Főként azért, mert nem koncentrációra, hanem terhelésre (vízhozam és koncentráció szorzatára) kellene előírni a szóban forgó befogadó  terhelhetőségének függvényében a bírságot. Ehhez azonban a befogadó rendszeresen hitelesített és igazolt  vízminőségi  modelljére  volna szükség  minden szennyvíz bevezetés körzetében. Ez az állítás könnyen belátható a mellékelt ábra alapján, amely a kibocsátási határérték meg nem haladáshoz szükséges hígító vízhozamot számítja, amiből következik, hogy a kibocsátási határérték betartása manipulálható, tehát hibás eljárás. Az országosan minden vízfolyásra kidolgozott hitelesített és igazolt modell rendszer létrehozásához jelentős pénzügyi keretek lennének szükségesek.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

emissziós határérték kritikája