vízminősítés
[vízminőség, monitoring]
assessing water quality standards
[water quality, monitoring]
Definíció:

A vízminősítés a vízminőség meghatározása adott céllal. Antropocentrikus megközelítésben a vízminősítés során a víz tulajdonságait az emberi használatok alapján osztályozzuk, vagyis azt vizsgáljuk, hogy a víz megfelel-e az adott vízhasználatra vonatkozó, jogszabályokban vagy szabványokban előírt követelményeknek. Ilyen például az ivóvízminőség (Ivóvíz irányelv) )vagy a fürdővíz minőségi követelményeknek való megfelelés (Fürdővíz irányelv), de mezőgazdasági (pl. öntözővíz) és ipari vízhasználatokra (pl. hűtővíz) is különböző minőségi követelmények vonatkoznak.

Az ökocentrikus szemlélet nem a vízhasználatok szerinti  „alkalmasságot” veszi alapul, hanem  a víz, mint élőhely ökológiai állapotát. Ezt alkalmazza a Víz Keretirányelv (VKI) amikor a vizek jó ökológiai állapotba történő hozását követeli meg a tagállamoktól.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne