Korai Riasztó Rendszer
[vízminőség, monitoring]
Early Warning System
[water quality, monitoring]
Definíció:

Balesetszerű vízszennyezés hatásainak időben történő előrejelző rendszerének (tükörfordítású) megnevezése. Hazánk területén is működik ilyen rendszer, a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) keretében. Alapját a baleset által kiváltott szennyezés hullám terjedését leíró vízminőségi (diszperziós és transzport) modellek és több különböző kommunikációs értesítési rendszer képezi. Meg kell említeni, hogy az eddigi legnagyobb ilyen Hazánkat is érintő esemény a Nagybányai cianid katasztrófa során az értesítés is akadozott (egy telefon kivételével) és a modell rendszer egyáltalán nem működött. Ez utóbbiról a modell rendszer kifejlesztője publikációban is beszámolt (ld a mellékelt ábrát). A működésképtelenség oka, hogy a modell rendszer nem volt sem kalibrálva sem igazolva. Hazai fejlesztésű ilyen modell rendszer is van, de annak hitelesítésére és igazolására mindmáig nem sikerült megbízást kapni. Ilyen rendszerre a fenyegető veszélyek (pld Verespataki cianid alapú bányászat) miatt nagy szükség volna.

Forrás:
  • Jos van Gils (2003) Development and maintenance of the DBAM Project Component 2.3-4: Final Report. UNDP/GEF Danube Regional Project Strengthening the Implementation Capacities for Nutrient Reduction and Transboundary Cooperation in the Danube River Basin
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

A Nagybányai cianid szennyezés