toxikus fémek
[vízminőség, monitoring]
toxic metals
[water quality, monitoring]
Definíció:

Környezeti hatásuk miatt fontos fémek gyűjtőneve. Általában a fémes tulajdonsággal bíró nehézfémek (fémek és ötvözeteik, félfémek) tartoznak ebbe a körbe (higany, kadmium, ólom, nikkel, króm, réz, cink, arzén), de a definíció nem a sűrűség, hanem a mérgezőképesség szerint határolja le a toxikus fémek körét. Így ide sorolható a kisebb sűrűségű alumínium is.

Veszélyességüket nagymértékben befolyásolja az oldhatóságuk. Természetes körülmények között általában oldhatatlan csapadék formájában találhatók meg a természetben. A fémek mobilitását a pH és a redox potenciál változása befolyásolja.

A vízminőségvédelemben ezért a környezetminőségi határértékeket (EQS) általában a szűrletben mért mintára adják meg (oldott fémek).

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne