sekély tó
[vízminőség, monitoring]
shallow lake
[water quality, monitoring]
Definíció:

A sekély tavak jellemzője a folyamatos felkeveredés képessége, azaz a szél hatására a teljes vízoszlop a vízfenékig át tud keveredni. Sekély tavakban tehát a mély tavakra jellemző tartós hőmérsékleti rétegzettség nem jön létre, mert a szél által bevitt kinetikus energia a hőmérsékleti gradiensből származó termikus ellenállást meghaladja.

Tekintve, hogy a felkeveredés függ a szélsebességtől, a szabad vízfelszíntől (meghajtási hossztól) és a vízmélységtől is, ezért a sekély/mély elhatárolás nem egy konkrét vízmélységhez köthető, hanem alapvetően a tófelület és a vízmélység aránya, a tó elhelyezkedése (beépítettség, domborzat, fekvés) határozza meg a tó jellegét.

A sekély tavak vízminőségi szempontból fontos jellemzője, hogy a felkeveredés során nemcsak a vízoszlop, hanem a tófenéken található üledék is felkeveredik a víztérbe. Ez hatással van a fényviszonyokra és a tápanyag ellátottságra is. Limnológiai szempontból fontos a parti tájék (litorális zóna) arányának nagyobb súlya.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne