keveredési zóna kijelölése
[vízminőség, monitoring]
designation of mixing zone
[water quality, monitoring]
Definíció:

Pontszerű szennyvízbevezetés esetén a szennyvízkibocsátóknak a befogadó víztesten belül le kell határolniuk azt a területet, melyben a koncentráció kiegyenlítődése (teljes elkeveredés) még nem történt meg. A keveredési zónában a víztestre vonatkozó környezetminőségi előírásoknak nem kell megfelelni (az EQS érték meghaladható).

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne