rétegzett mintavétel
[vízminőség, monitoring]
stratified sampling
[water quality, monitoring]
Definíció:

Többszintű mintavétel, mely alkalmazható a mintavételi gyakoriságra és/vagy a szelvénykiosztásra is olyan esetekben, amikor a mintázandó jellemző térbeli vagy időbeli változékonysága nem egyenletes.

Tekintettel arra, hogy a környezeti jellemzőket gyakran sztochasztikus változás jellemzi, melyek eloszlása nem egyenletes, a kis valószínűségű (pl. rövid idejű, extrém) események méréséhez nagyon gyakori észlelésre lenne szükség, ami a költségeket nagyon megnövelné. Rétegzett mintavételezéssel a mintázandó időszakokat az időbeli változékonyság szerint elkülönítjük, időszakonként eltérő mintázási stratégiát alkalmazva.

Nem egyenletes (rétegzett) szelvénykiosztásnál többszintű mintavétel esetén a rétegeket előre meghatározzuk, melyek különböző méretűek lehetnek a vizsgálandó hely változékonysága szerint, majd a mintákat a rétegen belül véletlenszerűen osztjuk el.

Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne