mintavételi gyakoriság
[vízminőség, monitoring]
sampling frequency
[water quality, monitoring]
Definíció:

A mintavételek közti időtartamot (a mintázás sűrűségét) jellemzi. Az időbeli változás léptéke szabja meg a szükséges mérésszámot. Alapelv, hogy a mérést annál gyakrabban kell végezni, minél változékonyabb a vizsgálandó jellemző.

Folyamatosan működtetett monitoring rendszereknél általában egyenletes időközönkénti mintavételt szoktak alkalmazni. Ez biztosítja a rendszerességet és a mérést végző szervezet számára is jobban szervezhető a munka. Az egyenletes gyakoriság akkor megfelelő, ha a mintavételek közti idő hossza a változás időléptékénél rövidebb. Ellenkező esetben a mintavételi periódusnál ritkábban előforduló események a mintasorozatból kimaradnak, így a mérés nem lesz reprezentatív. Ezért a mintavételt a legkisebb változás időléptékéhez kell igazítani.

Egyes környezeti jellemzők folyamatosan is mérhetők olyan érzékelő műszerekkel, amelyek a mintavételi ponton fixen telepítve automatikusan működtethetők. Ezeknél az eszközöknél az adatrögzítés gyakorisága adja meg a mintázási időközöket.

Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne