vízgyűjtő-gazdálkodási terv
[vízminőség, monitoring]
River Basin Management Plan
[water quality, monitoring]
Definíció:

A ~ a Víz Keret Irányelv (VKI) előírásai szerint az Európai Unió tagországai által köztelezően elkészítendő terv, ami a VKI legfőbb célkitűzésének teljesítéséhez, vizeink jó ökológiai állapotba helyezéséhez szükséges intézkedéseket tartalmazza. A terv részvízgyűjtőkre, azaz tervezési alegységekre készül, amelyeket a vízügyi honlap alapján feltüntetett mellékelt ábra mutat be. A terv egyebek között részletesen felméri a részvízgyűjtők mennyiségi, minőségi és szennyezettségi állapotát és ismerteti a terület sokféle egyéb földrajzi és társadalmi jellemzőit is. A terv felsorolja az intézkedések és beavatkozások  technológiai és egyéb teendőit, sok helyen térképekkel, táblázatokkal, ábrákkal is alátámasztva. A VGT tehát a vízminőség szabályozás legfontosabb alap dokumentuma, és mint ilyen a beavatkozás tervezés rendelkezésre álló eszközeivel, és így néhány esetben vízminőségi modellekkel, készül vagy azokkal van alátámasztva.

Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

VGT alegységek