transzport egyenlet
[vízminőség, monitoring]
transport equation
[water quality, monitoring]
Definíció:

A vízminőségi modell alapját két egyenletrendszer képezi. Ezek egyike a transzport egyenletek rendszere, a másik pedig a vízminőségi komponensek átalakulásait leíró egyenletrendszer. A ~ két részből tevődik össze: az advektív transzportból és a diszperziós transzportból. A két transzport folyamat és az egyenletek részletes ismertetése az „elkeveredés” címszó alatt található, miután ez a két folyamat határozza meg a szennyvizek elkeveredését is. A kétféle transzport, azaz szállítás, lényegét a mellékelt ábra is szemlélteti.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

main transport processes