csírateszt
[vízminőség, monitoring]
bacteria test
[water quality, monitoring]
Definíció:

A baktériumszámot ismert tömegű, vagy térfogatú mintából, megfelelő hígítási sorozat készítése révén, tenyésztéssel végezzük. A baktériumok ugyanis általában olyan kisméretűek, és olyan csekély alaktani változatosságúak, hogy ezek alapján fajra nem határozhatók meg. A baktériumok élettani tulajdonságait használjuk fel a fajmeghatározásukhoz. Ehhez tenyésztésük szükséges. A tenyésztés különféle táptalajokon történhet, ezek két nagy csoportja a szilárd és a folyékony táptalaj. A szilárd táptalajon történő tenyésztés Petri-csészékben történhet. A minta táptalajra szélesztése után inkubálás következik adott hőmérsékleten, majd megfelelő tenyésztési idő eltelte után a táptalajon kinőtt telepszámot határozzák meg. A folyékony táptalaj esetében a folyadék zavarosságának mérésével lehet követni a baktériumok szaporodását. A különböző fajok esetében a táptalajok összetétele eltérő, ez biztosítja, hogy az adott faj szelektíven nőjön a megfelelő táptalajon.

Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne