„Kick and sweep” mintavétel
[vízminőség, monitoring]
„Kick and sweep” sampling
[water quality, monitoring]
Definíció:

A makroszkópikus gerinctelenek egyik leggyakoribb mintázása az ún. „kick and sweep” mintavétel, ami adott lyukbőségű nyeles hálóval történik, kotorva az üledéket, a vízfolyáson felfelé haladva.

A „Kick and sweep” módszer szerinti mintázást 30-40 cm széles kézihálóval végzik (lásd alábbi ábra), amelyet előrehaladás közben a folyásiránnyal szemben tartva, az aljzat lábbal történő felkavarásával befoghatók az állatok. Szemikvantitatív módszer, amely azonos módon végezve összehasonlítható eredményeket ad. A háló mérete, a hálózás ideje (pl. fél perc) és az előrehaladás távolsága folyásiránnyal szemben (pl. néhány méter) azonos kell, hogy legyen.

Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne

Ábrák

Kick and sweep
Forrás: Clement A., Szilágyi F.: Környezeti monitoring. BME VKKT, 2011
Makrogerinctelen mintázására alkalmas háló
Forrás: Clement A., Szilágyi F.: Környezeti monitoring. BME VKKT, 2011