merített vízminta
[vízminőség, monitoring]
surface water sample
[water quality, monitoring]
Definíció:

A merítéses vízmintavétel a felszíni vizek mintázásának legegyszerűbb módja. Eszköze a mintavevő vödör. A merített minta a vízfelszín felső 30 cm-es rétegét reprezentálja. Kismélységű, vertikálisan jól átkevert (nem rétegzett) vizeknél használatos mintavételi módszer. Folyóknál az áramlás sodorvonalából, állóvizek esetében a víztérre jellemző reprezentatív pontból kell a vízmintát venni, lehetőség szerint úszó szennyeződéstől mentes helyről.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne