Települési Szennyvíz Irányelv
[vízminőség, monitoring]
Urban Wastewater Directive
[water quality, monitoring]
Definíció:

Az EU 91/271/EGK irányelvének célja, hogy a tagállamok megoldják a 2000 lakosegyenértéket (LE) meghaladó települési agglomerációkban a szennyvizek elvezetését és megfelelő tisztítását, vagy azzal környezeti és közegészségügyi szempontból egyenértékű megoldást alkalmazzanak. Az irányelv jogharmonizációja 2002-ben, a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló kormányrendelet meghozatalával történt. A feladatok teljesítésére Magyarország 2015-ös határidőt kapott. A kapcsolódó határértékrendszer a szennyvíztisztításra vonatkozó technológiai, területi és egyedi határértékek alkalmazását írja elő. A technológiai határértékek szervesanyag és lebegőanyag eltávolítást, valamint – összhangban az irányelvvel – az érzékeny területekre 10.000 LE felett tápanyag eltávolítást írnak elő. A szennyvízprogram keretében megoldandó további feladat a Duna vízgyűjtő szintjén tápanyagcsökkentés megvalósítása a terhelést befogadó Fekete-tenger védelme miatt.

Ld. még: TSZI [intézm. rendszer]

Forrás:
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne