alapintézkedések
[Víz Keretirányelv, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés]
basic measures
[Water Framework Directive, RBMP]
Definíció:

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó egyéb releváns, a vízi környezetet védő jogszabályok (pl. integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről szóló irányelv, városi szennyvíz irányelv, nitrát irányelv, fürdővíz irányelv) előírásainak teljesítését biztosító intézkedések. Amennyiben ezek nem elégségesek a környezeti célok eléréséhez, kiegészítő intézkedések bevezetésére kerül sor.

Forrás:
  • VKI
Szerkesztő/szerző: Gayer József