hőszennyezés
[vízminőség, monitoring]
heat pollution
[water quality, monitoring]
Definíció:

Hőszennyezésről akkor beszélünk, amikor az emberi tevékenységből származó, vízbe irányuló hőleadás olyan mértéket ér el, mely a vízi élővilág életében zavart okoz és/vagy korlátozza a víz emberi használatát. A hőszennyezés vízminőségi és biológiai/ökológiai hatásainak vizsgálatával a kutatók az 1960-as évektől kezdtek komolyabban foglalkozni, amikorra a frissvízhűtést alkalmazó erőművek elterjedése megnövekedett a fejlett világban. A hőmérséklet növekedését a vízi élővilág bizonyos mértékig tolerálni tudja, azonban a hirtelen hőmérséklet emelkedés az élő szervezetekben hősokkot válthat ki. A hőmérséklet emelkedése hatással van az oxigén háztartásra is, mivel magasabb hőmérsékleten kevesebb oxigén tud a vízbe beoldódni.  A hőszennyezés hatása jelentős mértékben csökkenthető a visszavezetett hűtővíz elkeveredésének elősegítésével. Hazánkban a dunai és tiszai erőművek hőcsóvái és egyes termálvíz bevezetések okozta hőszennyezés miatt a melegvíz bevezetések közelében jellemző a szubtrópusi fajok megjelenése.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne