jó mezőgazdasági gyakorlat
[vízminőség, monitoring]
good agricultural practice
[water quality, monitoring]
Definíció:

A nitrát irányelvben meghatározott nitrátérzékeny területekre vonatkozó gazdálkodási gyakorlat. A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) szabályainak betartása kötelező. Előírásai többek között a következőkre terjednek ki:

  • Mezőgazdasági területre évente szerves trágyával kijuttatott N hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg 170 kg/ha értéket.
  • Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára csak haladéktalan bedolgozás mellett juttatható ki.
  • Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésű területeken csak erózió elleni védelem biztosításával juttatható ki trágya.
  • Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi hatósági engedély birtokában használható fel mezőgazdasági területen.
  • A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni.
  • Állattartó telepen képződött trágyát szivárgásmentes, szigetelt, műszaki védelemmel ellátott tárolóban kell gyűjteni.
  • A műtrágya-felhasználás feltétele a legalább öt évente elvégzendő talajvizsgálat.
Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne