Nitrát irányelv
[vízminőség, monitoring]
Nitrates directive
[water quality, monitoring]
Definíció:

A 91/676/EGK irányelv, azaz a nitrátokról szóló irányelv célja a vízminőség megóvása az Európa-szerte a talajt és a felszíni vizeket érő mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéstől. Cselekvési program végrehajtását és a vizek állapotát nyomon követő monitoring működtetését írja elő a tagállamok számára. A direktíva megadja a nitrátszennyezés miatt érzékeny területek kijelölésének szabályait és előírja a nitrátérzékeny területek kijelölését, melyeken mezőgazdasági tevékenység esetén a jó gyakorlat alkalmazását megköveteli (például korlátozott mennyiségű trágya kihelyezés, szigorú szabályok alkalmazása a trágya kihelyezésben, az állattartó telepeken megfelelő szigetelés a trágyatárolóknál, stb.). Hazánkban a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet honosította a jogszabályt.

Ld. még: Nitrát irányelv [intézményi rendszer, jogalkotás]

Forrás:
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne