Redfield arány
[vízminőség, monitoring]
Redfield ratio
[water quality, monitoring]
Definíció:

Alfred C. Redfield tengerbiológus az óceánok vizében található fitoplanktonra határozta meg a legfontosabb makroelemek sztöchiometrikus arányát, mely szerint a szénre, nitrogénre és foszforra C:N:P = 106:16:1 arány érvényes. Később megállapították, hogy ez az arányosság a nyílt tengerekben, a parti vizekben, sőt az édesvizi ökoszisztémákban is többnyire konstans módon fennáll.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne