makrofiton
[vízminőség, monitoring]
macrophyton
[water quality, monitoring]
Definíció:

A vízinövények tudományos megnevezése. Vizeinkben igen sokféle vízinövény, sás, káka, hínár, békalencse, vízitök, vízi liliom, sulyom  stb található. Minél több fajta található, annál nagyobb a sokféleség (a biodiverzitás), annál egészségesebb egy víz. A mellékelt fénykép a Túristvándi malom tavat mutatja, ahol a Tisza River Project során csaknem 100 féle vízinövényt különböztettek meg. Ennek ellentéte, amikor egyfajta vízinövény uralkodik el. Alföldi tavainkat és holtágainkat többféle  ~ monokultúra kialakulása fenyegeti. Az egyik ilyen növény a sulyom (Trapa Natan) a másik a békalencse (Lemna minor). A tudomány még keresi a választ arra, hogy mi okozza a monokultúrák kialakulását. További fontos feladat lenne annak feltárása, hogy milyen körülmények között vált át egy víz planktonikus eutrofizálódásból ~os eutrofizálódásba.  A Víz Keret Irányelv ~ szerinti vízminősítést is előír, ami igen nagy felkészültséget igénylő munka.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Turistvándi