TOC
[vízminőség, monitoring]
TOC
[water quality, monitoring]
Definíció:

A TOC (Total Organic Carbon) a vízben lévő összes szerves eredetű  szén mérőszáma. Miután a vízi élőlényekből származó szén mérőszáma is, ezért jól közelíti az oxigén háztartást befolyásoló sok folyamat eredményét. Szennyezetlen vizekben a mérőszáma 10 mg/l alatti, míg szennyezett vizekben meghaladhatja a 100 mg/l-t. A Magyar Szabvány I osztályú értéke < 3 mg/l, míg a V. osztályú érték> 20 mg/l.  Meg szoktak különböztetni még összes oldott szerves szenet (DOC - Dissolved Organic Carbon) és lebegőanyaghoz kötött szerves szenet (POC - Purgeable Organic Carbon), mert a lebegőanyag jellege nagymértékben befolyásolja az értékét. Meghatározása a széntartalom széndioxiddá történő oxidálása révén történik. Sok esetben megadják a BOI/TOC arányszámot, amiből a két paraméter egymásba durva közelítésként átszámítható

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza