oxigén háztartás
[vízminőség, monitoring]
oxygen household
[water quality, monitoring]
Definíció:

Élővizek legfontosabb folyamata. Részletesen tárgyalja több szócikk (oldott oxigén, BOI, eutrofizálódás és a kapcsolatos folyamatok szócikkei). Ábra is bemutatja az ~ főbb folyamatait. Nagyon röviden összefoglalva az oldott oxigén koncentráció függ az oxidációs és redukciós kémiai folyamatoktól, a biokémiai úton bontható szerves anyagok mennyiségétől, és így a vízben az elhalt növényekből és állatokból származó holt szerves anyagtól (detritusz) is. Az oldott oxigén mennyisége pótlódik a levegőből diffuzió és turbulens vízmozgás révén. Fontos oxigén forrás még a vízi növények fotoszintézise, de ugyanakkor nyelője is a vízi élőlények légzése, respirációja.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza