nitrifikáció
[vízminőség, monitoring]
nitrification
[water quality, monitoring]
Definíció:

A nitrifikáció során a különböző folyamatokkal keletkező ammóniát (NH3) a nitrifikáló baktériumok először nitritté (NO2-), majd nitráttá (NO3-) oxidálják és a szervetlen szénből szerves anyagot szintetizálnak.

Az autotróf nitrifikáló szervezetek oldott oxigén jelenlétében aerob körülmények között végzik tevékenységüket. Ezek a baktériumok un. kemolitotróf baktériumok, melyek felépítő folyamataikhoz az energiát szervetlen, nitrogéntartalmú vegyületek kötési energiájából szerzik (kemoszintézis).

A nitrifikáció első lépésében az ammónia alakul át nitritté: 2 NH3 + 3 O2 ® 2 H+ + 2 NO2- + H2O    (DH = -522 kJ, oxigénigény: 1,1 g O2 ,baktérium csoport: Nitrosomas).

A második lépésben a nitrit tovább oxidálódik nitráttá: 2 NO2- + O2 ® 2 NO3-  (DH = -146kJ, oxigénigény: 3,43 g O2, baktérium csoport: Nitrobacter).

A nitrifikáció során lezajló folyamtok sebessége pH függő, optimális értéke 7 és 9 közötti. Az 1. egyenletből látható, hogy a nitrifikáció során H+ ion keletkezik ezért a folyamat során a pH csökken.

Forrás:
  • Szilágyi F., Orbán V. (szerk.): Alkalmazott hidrobiológia. MAVIZ, 2007
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne