vizsgálati monitoring
[vízminőség, monitoring]
investigative monitoring
[water quality, monitoring]
Definíció:

A Víz Keretirányelv (VKI) által előírt vizsgálati monitoringra speciális esetekben van szükség, amikor (i) a környezetvédelmi célkitűzések (határértékek) túllépésének okai nem ismertek; (ii) a feltáró monitoring azt jelzi, hogy a 4. Cikkben megfogalmazott célkitűzéseket az adott víztest valószínűleg nem éri el, de az el nem érhetőség okainak felderítését szolgáló operatív monitoring még nem épült ki, vagy (iii) ha meg kell állapítani a balesetből származó szennyezés nagyságát és kihatásait (haváriák feltárása).

A vizsgálati monitoringot az adott eset, illetve probléma sajátosságainak figyelembe vételével kell kialakítani. Magában foglalhatja a veszélyjelző és a figyelmeztető monitoringot is (pl. az ivóvízbázisok szennyezés elleni védelme), és a védett területekre vonatkozó kiegészítő monitorozást.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne