operatív monitoring
[vízminőség, monitoring]
operational monitoring
[water quality, monitoring]
Definíció:

A Víz Keretirányelv (VKI) által előírt operatív monitoring célja a kockázatosság igazolása és a víztestek minősítése azokon a víztesteken, amelyekről megállapították, hogy fennáll a kockázata annak, hogy a VKI által kitűzött határidőre nem teljesülnek a jó állapotra, vagy potenciálra irányuló környezeti célkitűzések.

Eszerint tehát minden olyan víztestre kell alkalmazni, amely az emberi tevékenységekből eredő hatások felülvizsgálata és a feltáró monitoring alapján a releváns környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése szempontjából kockázatosnak minősül. Ezen túlmenően a monitoringot azokra a víztestekre is ki kell terjeszteni, amelyekbe az elsőbbségi anyagokat vezetik be. A VKI megengedi a hasonló tulajdonságú víztestek csoportosítását és lehetővé teszi, hogy a monitoringot csak a reprezentatív víztestekre alkalmazzák. Csak a terhelésekre érzékeny minőségi elemekre, azaz a víztestek állapotát jellemző indikatív paraméterekre kell kiterjeszteni.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne