fokgazdálkodás
[vízminőség, monitoring]
traditional floodplain management
[water quality, monitoring]
Definíció:

Nagy folyóink menti halász-pákász-mezőgazdálkodó  őseink által alkalmazott és a mai szakirodalom szerint is sok víz problémára megoldást nyújtó ártéri gazdálkodási mód. Jelentős vízminőség javító hatása is van. A fokok a folyót és az ártéren lévő holtágakat,illetve mélyedéseket összekötő természetes vagy mesterséges nyílások a folyó parton. Ezen keresztül beeresztik a vizet árvíz idején a folyásirányban feljebb lévő holtágakba és mélyedésekbe. A víz halakat is szállít és az elöntött részeken jól szaporodik a kishal. Hordalékával  az áradás trágyázta a mezőket és egyúttal megszabadult a növényi tápanyag tartalma (és más szennyeződése) jó részétől. Az árvíz kifolyása után nagy volt a halászzsákmány, de a kishal gazdagította a természetes vizeket, az öntözéssel és tápanyag ellátással feljavított legelőkön és szántókon nagy terméseredményeket tett lehetővé. Ma az ilyen megoldásnak komoly ökoturisztikai vonzása is lehet, különös tekintettel a legeltetett állattartással megóvott őshonos háziállatainkra. 

Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza