osztályba sorolás megbízhatósága
[vízminőség, monitoring]
probability of classification
[water quality, monitoring]
Definíció:

A Víz Keretirányelv (VKI) szerint valamennyi víztest állapotértékelésénél meg kell adni a minősítés megbízhatóságát is. Ez azt jellemzi, hogy mi az esélye annak, hogy a minősítés osztályt téveszt.

A vízminősítés a mért adatokból képzett valamely statisztikai jellemzőre, például az átlagra, vagy adott tartósságú koncentrációra történik, attól függően, hogy a határérték mire vonatkozik (pl. az elsőbbségi anyagokra közösségi szinten meghatározott környezet minőségi határértékek átlagos és maximális megengedhető koncentrációk). A mérési adatokból számítva ezt a statisztikai paramétert, melyet a becslés bizonytalanságai miatt csak pontatlanul ismerünk, a várható értékével és annak eloszlásával (legtöbbször Gauss-feltevés) adjuk meg. Így a minősítést nem egy adott értékre, hanem annak sűrűségfüggvényére végezzük. A megbízhatóság tehát egy valószínűségi érték, mely megadja az adott minősítéshez használt jellemző érték osztályhatárok által megadott tartományba történő beletartozásának valószínűségét.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne

Ábrák

classification probability
Forrás: CIS Guidance No.7.