antropocentrikus szemlélet
[vízminőség, monitoring]
anthropogenic approach
[water quality, monitoring]
Definíció:

A vízminősítésben az antropocentrikus szemléletről akkor beszélünk, amikor a vízminősítés során a víz tulajdonságait az emberi vízhasználatok által támasztott igényekhez való megfelelés szerint, az adott használatra való alkalmasság szerint értékeljük. Például a felszíni vizek esetében ilyen szemléletet tükröz a szabadtéri fürdővizekre vonatkozó 2006/7/EK irányelv, vagy az ivóvíz előállítására használt felszíni vizek minőségi követelményeiről szóló 75/440/EK irányelv.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Clement Adrienne