Diffúz szennyezés szabályozási stratégiák (1) Magashegyi, erdei
[vízminőség, monitoring]
Diffuse pollution control strategies (1) Highland and forests
[water quality, monitoring]
Definíció:

A vízgyűjtő határvonal mentén induló, a lefolyási útvonalakat követő beavatkozások tartoznak ide. Régi válfaja a vízmosás kötés és az erózió szabályozás egyéb műtárgyai. Ezt az éghajlatváltozás nyomán fellépő villám árvizek megfékezésének szükségessége miatt, szabályozott leereszthetőségű kisebb- nagyobb tározók sorozatával kellene kiegészíteni, aminek nem igazán ismertek még a műszaki megoldásai.  Ezek születőben lévő megoldások. Erdei laposokon mesterséges mocsár létesítése is ide tartozik, aminek egyúttal vadgazdálkodási és erdészeti jelentősége is van. A teraszolás különböző megoldásai is ide tartoznak (gabionok, rőzsefonatok, föld és kőművek, stb).  Lényege, hogy az adott körzetben várható  és sok helyen a többszörösére  növekedett nagy lefolyások betározhatók vagy elvezethetők legyenek. Az iszap, sár, kő és hó lavinák elleni szabályozási stratégiák is ide tartoznak. Nagyon sűrű növényzettel kialakított szűrőzónák is e stratégiák részei.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza