természetes vízvisszatartó intézkedések (NWRM)
[vízminőség, monitoring]
natural water retetnion measures (NWRM)
[water quality, monitoring]
Definíció:

A természetes vízvisszatartás intézkedési (natural water retention measures - NWRM) stratégiái lényegében azonosak az ökohidrológiáéval, és annak Európai Uniós nevezéktanából szármanak. Annyi a különbség, hogy az NWRM inkább az ártéri vizes területek, mocsarak  (wetland) helyreállítására koncentrál, míg az ökohidrológiának az eszközei a vízgyűjtő hegyvidéki határvonaláról indítva minden területhasználati típusra;- erdőre, legelőre, mezőgazdaságra, településre kínálnak beavatkozási lehetőséget. Mindkét módszer eszközei nagy mértékben azonosak a diffúz avagy nem-pontszerű szennyezés szabályozás eszközeivel, illetve ezeknek a lassan évszázados technikáknak felújításai. Fontos tudni hogy napjainkban (2015) az EU Bizottság a tagországok által benyújtott anyagokban fokozottan keresei az NWRM intézkedéseket. Mindkét szakterületnek (az ökohidrológiának és az NWRM-nek) hatalmas az irodalma, az előbbi UNESCOs programját indító szakirodalom: Zalewski et al, 1996

Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza