ökohidrológia
[vízminőség, monitoring]
ecohydrology
[water quality, monitoring]
Definíció:

Viszonylag újkeletű határtudomány terület, jelentős vízminőség- szabályozási lehetőséget nyújtva. A víz lefolyási útvonalának megváltoztatása a hidraulika illetve vízépítés eszközeivel oly módon, hogy a vízi és szárazföldi ökoszisztémák helyreálló és ellenálló  képessége javuljon. Viszonzásul az így feljavított ökoszisztéma többféle javított szolgáltatást nyújt, mind a vizek minősége és ökológiai  állapota, mind mennyisége terén. Legjellemzőbb és egyúttal Európai szinten legsikeresebb példája a Kis Balaton hajdani mocsárvidékének helyreállítása, ami segített megoldani a Balaton eutrofizálódásának problémáját. Másik jó példa az őseink által művelt fok-gazdálkodás, ahol az áradó vizet elrekeszthető fokokon juttatják az ártéri mélyedésekbe. Ezzel csökken az árvízszint, kiülepszik a hordalék- és növényi tápanyag - tartalma, dúsítva a legelőket, halászati és halszaporítási lehetőséget nyújtva. Manapság ökotúrisztikai jelentősége is lenne. Sajnos egyetlen újkeletű fokgazdálkodási rendszert sem ismerünk 2015-ben

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza