oldott oxigén koncentráció
[vízminőség, monitoring]
dissolved oxygen concentration
[water quality, monitoring]
Definíció:

A vízminőség meghatározó fontosságú paramétere, mert kb 2 mg/l koncentráció alatt minden magasabb rendű  állat elpusztul a vízben és az megszűnik élővíz lenni. A Magyar Szabvány már 3 mg/l alatti értéket erősen szennyezettnek tekint. Az ~ főként azáltal csökken le a vízben, hogy a vízbe jutó vagy ott keletkező (ld eutrofizáció) szerves anyagot a mikroorganizmusok lebontják és közben oxigént vonnak el vízből. Az ~t fogyasztja még minden oxidációs reakciófolyamat: Például a nitrifikáció. Az ~ hőmérséklet függő.  A telítettségi oxigén koncentrációt többféle tapasztalati képlettel lehet számítani. Egy nagyon pontos képlet az alábbi:

DOsat = 14.61996 – 0.4042 T + 0.00842 T2 – 0.0000 T3

ahol T-a hőmérséklet Co.

 A telítettségi oxigén koncentrációt meghaladó érték általában a vízinövények fotoszintéziséből származó oxigén bevitelére utal, amihez éjszaka a növények respirációja miatt nagy ~ hiány társulhat. A lecsökkent ~ a levegőből pótlódik, elsősorban a vízmozgás függvényében.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza